Obchodní podmínky

 

 

EET informační oznámení

 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Nákupní a obchodní podmínky

Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro všechny námi uzavřené kupní smlouvy.

Cena

Ceny uvedené v ceníku jsou prodejní ceny. V ceně nejsou zahrnuty náklady na balení, pojištění, dopravu, ev. poštovné. Ceny nebo slevy z cen nabídnuté ústně jsou platné až po jejich písemném potvrzení. Ceny jsou volné, dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny bez předchozího uvědomění.

Platební podmínky

Placení se uskutečňuje buďto formou dobírky při převzetí od České pošty, PPL nebo přepravní služby TOPTRANS.

Termín dodání

Dodávky jsou buď okamžité, kdy se vyřizují bezprostředně po dojití objednávky a vykrývají se do možnosti skladových zásob a k nedodávkám se již nevrací, nebo termínové, kdy dodávka se potvrzuje odběrateli. Zaslání faktury platí jako potvrzení kupní smlouvy.

Námi navržený termín dodání je nezávazný. Okolnosti vyšší moci, stávky, války nás opravňují ustoupit částečně, či plně od našich závazků, aniž bychom byli povinni hradit škody objednatele.

Dodací podmínky

zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Česká pošta a.s., PPL,  nebo  TOPTRANS. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin.  Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravní služby aktuálního v den objednávky a je Vám navržena před našim potvrzením objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Fun.Carrens@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno jen podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Reklamace vrácení zásilek

Každý zákazník, kterému bylo zasláno zboží na adresu v České republice, může vrátit výrobek do 14 dnů od doby jeho převzetí za následujících podmínek:

Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro tuzemského koncové spotřebitele.

 

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

1.       Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu Fun.Carrens@seznam.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od      smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...".   Datum a podpis.

2.       Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

3.       Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

4.       Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:

1.       dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

2.       na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem

3.       Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

4.       V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Vrácení zboží v termínu delším než 14 dní je možné jen s písemným souhlasem dodavatele. Je-li vráceno zboží na základě požadavku odběratele, účtuje se režie a manipulační poplatek ve výši 10% z fakturované částky vraceného zboží za každý započatý měsíc (30dní), naběhlý od dne převzetí zboží odběratelem.

Reklamace jakosti se v případě zavinění dodavatelem řeší obratem výměnou vadného zboží za nové. Případné množstevní rozdíly zjištěné odběratelem musí být prokazatelně doloženy třetí osobou.Aby mohla být reklamace uznána musí být uplatněna nejpozději do 8 dnů od doručení zboží.

Zboží zaslané do zahraničí lze vrátit jen po vzájemné dohodě.

Závěrečná ustanovení 

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit rovněž mimosoudní cestou. Pro takový případ Prodávající Spotřebitele informuje o možnosti obrátit se svým návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách https://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz); pro oblast finančních služeb je věcně příslušným subjektem finanční arbitr (www.finarbitr.cz). Reklamační řád žádným způsobem tuto možnost nevylučuje.

Nebezpečí škody

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v tomto místě.

Právní vztahy

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem (fyzickou osobou neregistrovanou k podnikatelským účelům) výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy, prodávajícího s fyzickou či právnickou osobou registrovanou k podnikatelským účelům výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Vyhrazujeme si právo na stornování objednávky a jednostranné odstoupení od smlouvy v případě vyprodání zboží na skladě, výrazné změny ceny produktu u dodavatele, chyby v zadání produktu nebo technického problému aplikace.